drukwerken en bureau accessoires zonhoven

Privacy Policy

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Koenen (Paperclip) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Koenen (Paperclip) , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Koenen (Paperclip) verstrekt. Koenen (Paperclip) kan de

volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

 

Koenen(Paperclip) hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van contact opname via het contactformulier. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

 

WAAROM Koenen (Paperclip) GEGEVENS NODIG HEEFT

Koenen (Paperclip) verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Koenen (Paperclip) uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG Koenen (Paperclip) GEGEVENS BEWAART

Koenen (Paperclip) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info.paperclip@skynet.be. Koenen (Paperclip) zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.